Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     


 

Alpenheggenmus

(Prunella collaris)


Kenmerken
De alpenheggenmus is een 15 tot 17,5 cm lange vogel. De kop lijkt op die van de heggenmus die wij in Nederland kennen, maar de rug en flanken zijn anders. De alpenheggenmus heeft een roodbruine vlek onder de vleugels op de borst (vergelijkbaar met die van de koperwiek). De rug is gevlekter dan die van de gewone heggenmus.

Voorkomen
Ze komen voor op een hoogte van 1800 tot 3000 meter op hellingen met rotsblokken en lage beplanting. Het is een sociale vogel die in broedseizoen vaak in kleine groepen voorkomt. 

Voedsel
Het voedsel bestaat grotendeels uit insecten en zaden. Ze nestelen in rotsspleten.

Trekgedrag

Het is een dwaalgast in Nederland.

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema