Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     Appelvink
(Coccothraustes Coccothraustes)
Kenmerken
De Appelvink is een forse en mooi gekleurde vogel. Hij is ongeveer zo groot als een Spreeuw en heeft een vrij lompe snavel. De mannetjes en vrouwtjes zien er ongeveer hetzelfde uit. De kleuren van het vrouwtje zijn echter vaak iets matter. De Appelvink is een rustige vogel. Appelvinken blijven bij elkaar na de broedperiode. In de winter kun je dus ook het mannetje en vrouwtje bij elkaar zien zitten. Ze zitten vaak hoog in boomtoppen waardoor ze het eerst opvallen door hun roep.

Broedgedrag
Deze vogels broeden vaak in kleine groepen. Dit doen ze in loof- of gemengde bossen met veel kreupelhout. Het nest wordt vaak dicht bij de stam gemaakt. Vaak doen ze dit in een populier, berk of een hoge fruitboom.

Ze leggen meestal 3 tot 6 eieren. Het vrouwtje broedt 11 tot 13 dagen op de eieren. In die tijd wordt zij gevoerd door het mannetje. Na 11 tot 13 dagen nadat de jongen uit het ei zijn gekropen verlaten zij het nest. Pas enkele dagen later kunnen ze echt goed vliegen.

Voedsel
Het voedsel van de Appelvink bestaat uit o.a. harde pitten van de kersen en kornoeljes en de zaden van haag- en roodbeuk, esdoorn, vogelkers en van coniferen. Aan het eind van de winter eten ze ook wel knoppen en loten van loof- en naaldhout. In het voorjaar eten ze tevens insecten en rupsen.

Trekgedrag
De Appelvink vertoont geen trekgedrag. Het is een stand en zwerfvogel.

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema