Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     Blauwborst
(Luscinia svecica)


Kenmerken
De Blauwborst is een vrij schuwe vogel die vooral voorkomt in natte gebieden. Je kunt ze aantreffen in moerasbossen en struiken langs rietvelden. Hij komt onder andere voor in de Wieden, Rottige Meenthe en in de Oostvaardersplassen. Op de foto's is de witgesterde Blauwborst te zien. Dit is een schaarse broedvogel in ons land. Daarnaast bestaat ook nog de roodsterblauwborst. Deze is een zeer schaarse doortrekker.

Broedgedrag
De blauwborst maakt zijn nest van gras in een laag bosje. Het nest lijkt op een kommetje waarin van mei tot juni één legsel van 5 tot 7 eieren wordt uitgebroed.

Voedsel
De blauwborst eet voornamelijk zaden, insecten en bessen.

Trekgedrag
De Blauwborst is een trekvogel en bij ons als zomergast te vinden.

 

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema