Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

      

Bontbekplevier
(Charadrius hiaticula)
 


Kenmerken
De bontbekplevier is een mooie maar kleine plevier die in zomerkleed meteen opvalt door de zwarte, bijna Zorro achtige  masker. Deze verdwijnt wanneer de bontbekplevier over gaat in het winterkleed. Vaak tref je dit leuke vogeltje aan in groepen steenlopers, strandlopers  en andere plevieren. Het is een echte kustbewoner die vooral langs de Waddenkust, de Noordzeekust en de IJsselmeerkust is aan te treffen. Ze zoeken met hun korte donkere (in zomerkleed oranje met een zwarte punt) snaveltjes tussen de stenen van de dijken en de slikken van de wadden naar voedsel maar met de kleine oranje pootjes kunnen ze niet in zulk diep water komen als de steltlopers. Daarom zijn ze bij vloed vaak in groepsverband aan te treffen aan de randen van de dijken.  De bontbekplevier is te verwarren met de kleine plevier maar deze heeft nog een duidelijk gele oogring.

Broedgedrag
De bontbekplevier maakt een nest in een ondiep kuiltje in de grond. Deze wordt vervolgens gevoerd met steentjes of gras. Daarin worden 4 eieren gelegd. Tussen april en augustus leggen ze 2 tot 3 keer eieren.

Voedsel
Het voedsel van de bontbekplevier bestaat uit kleine insecten en wormen. Deze prikken ze uit de grond of zoeken ze tussen stenen of lage begroeiing.

Trekgedrag
De Bontbekplevier is een gedeeltelijke trekvogel. Ze overwinteren langs de Noordzeekust van Nederland.

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema