Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     

 

Bonte strandloper
(Calidris Alpina)
 


Kenmerken
De Bonte Strandloper is een steltloper die vooral in de winter in Nederland voorkomt. In de winter zien ze er vrij grijs uit. In broedkleed zijn ze kastanjebruin met zwart van boven. Ze hebben in de winter een kenmerkende witte buik en boven het oog een lichte streep. Kenmerkend zijn ook de zwarte snavel en de korte donkere poten. 

Broedgedrag
Het nest is klein en met gras gevoerd. Dit maken ze in een ondiep kuiltje op de grond of in een graspol. Ze leggen één keer in het jaar, 4 eieren tussen mei en juli.

Voedsel
Het voedsel van de Bonte Strandloper bestaat uit wormen, insecten, weekdieren en andere ongewervelden. Ze foerageren dan in zwermen op modderige of droge kusten.

Trekgedrag
De Bonte Strandloper is in Nederland een echte wintergast. Ze komen dan voor in grote groepen langs de kustlijn.

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema