Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

       
Bosparelmoervlinder
(Melitaea athalia)


Kenmerken
De Bosparelmoervlinder is aan de bovenzijde van de vleugels zeer variabel van kleur. Ook de tekening verschilt. De onderzijde van de vleugels is het meest herkenbaar, omdat deze vrijwel altijd hetzelfde is. Hij heeft aan de onderzijde van de achtervleugels een witte zoom met een rij cellen met daarin donkeromrande, oranje vlekjes.

Voorkomen
Ze komen voor langs bosranden en op open plekken. In Nederland alleen nog te vinden op de Veluwe. Naar het zuiden toe is hij algemener.

Rups
De rups van de Bosparelmoervlinder is tot 25 mm lang en is donker met lichte stekels.

Waardplanten
De waardplant van deze soort is hengel, smalle weegbree en breedbladige ereprijs.

Weetjes
Ze vliegen in één generatie per jaar.

 

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema