Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     

De foto's zijn beschikbaar gesteld door:
Ed Wildschut

Braamsluiper

(Sylvia curruca)


Kenmerken
De braamsluiper is een onopvallend vogeltje dat verborgen leeft. Ze lijken qua tekening wat op de grasmus, maar hebben donkere poten en een donkere oogstreep. Het is een vrij stille vogel die alleen rond eind april zingt. Hij heeft een witte keel, grijze kop, donkergrijze oorstreek en een korte staart. Hij behoort tot de familie van de zangers. Ze hebben een spitse insectensnavel en worden 12 tot 13 cm groot. De zang begint vaak met een lange noot, gevolgd door vijf of zes keer een snel herhaalde noot.

Broedgedrag
Ze broeden in boomgaarden, parken en tuinen en struwelen. Het nest maken braamsluipers het liefst in een ondoordringbare struik met doornen, zoals de meidoorn. Ze broeden vanaf begin mei en hebben dan één tot twee legsels. Het legsel bestaat uit 3 tot 7 eieren.

Voedsel
Het voedsel zoeken ze sluipend door de braamstruwelen. Ze eten voornamelijk insecten, rupsen en spinnetjes.

Trekgedrag
Deze vogel is een echte zomervogel voor Nederland. Ze zijn vrij talrijk als broedvogel in ons land en ze worden in kleine aantallen tijdens de trek in ons land aangetroffen. Je kunt ze vinden van Midden-Frankrijk tot de zuidelijk Scandinavië. Verder van Engeland, via Nederland tot in China.  Ze trekken vanuit Nederland door Frankrijk en Spanje naar Afrika. Daar overwinteren ze ten zuiden van de Sahel.

Weetjes
Het is geen vogel van de rode lijst. Ook is het geen Natura 2000 vogel. Je kunt ze in de tuin lokken door de aanplant van voldoende stekelstruiken, enkele bomen en een oude haag (meidoorn o.i.d.).  In Nederland wordt de broedpopulatie op 13.000 tot 20.000 vogels geschat.

 
   
             
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema