Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     


 

Bruine korenbout
 (Libellula fulva)

 

Kenmerken
De bruine korenbout lijkt wat op een oeverlibel maar is altijd te herkennen aan de donkere, driehoekige vlek aan de basis van de achtervleugel en één of twee donkere streepjes aan de basis van de voorvleugel. Ze worden ongeveer 43 tot 45 mm groot. (4,3 tot 4,5 cm)

Voorkomen
Soms zijn ze in grote aantallen te vinden in juni. De uiterste waarneemdata zijn 16 april en 1 augustus. In Nederland vooral in laagveengebieden als de Weerribben, de Wieden en het Vechtplassengebied, bij plasjes langs de grote rivieren en enkele kanalen en beekjes op de zandgronden. In Nederland is deze libel vrij zeldzaam. Aantallen kunnen van jaar tot jaar sterk wisselen.

Voortplanting
Paring duurt 3-16 minuten. Eerst in de lucht, en daarna al gauw op riet of gele lis. Na de paring vliegen de libellen weg van het water. Het mannetje bewaakt soms het vrouwtje bij het afzetten van de eieren, maar vaak zet het vrouwtje in eenzaamheid de eieren af. Eieren worden afgezet op de grens van oeverbegroeiing en water, op zonnige plekken. Het vrouwtje zet met ritmische bewegingen de eitjes af op de waterspiegel. De eieren komen na 5-7 weken uit. Larven leven verborgen in de modder. Jonge larven lopen over de bodem van het water heen en weer, oudere larven graven zich in. De levenscyclus duurt vaak 2 jaar.

 

 
   
     
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema