Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     


 

Bruinrode heidelibel
 (Sympetum striolatum)

 

Kenmerken
De bruinrode heidelibel lijkt erg op de steenrode heidelibel. Ze hebben beide geelgestreepte, zwarte poten. Bij uitgevlogen dieren zijn aan beide zijden van het achterlijf citroengele banden te zien. De mannetjes hebben een roodoranje achterlijf. Het vrouwtje heeft een zeer variabel gekleurd achterlijf, van groen, grijs, bruin en geel. Ze worden 42 tot 44 mm lang.

Voorkomen
Hij kan waargenomen worden tussen mei en november. De grootste aantallen zijn te vinden van juli tot september. Ze komen vooral voor langs stilstaande wateren, zoals meren en vennen. In geheel Midden-Europa en Zuid-Europa komt hij algemeen voor.

Voortplanting
De paring vindt plaats in de oeverbegroeiing. Dat duurt een kwartiertje. Daarna vertrekt het paar als tandem, naar het water. Het vrouwtje zet de eieren af op de waterspiegel. Ei overwintert. Eitjes komen in 3-6 weken tot ontwikkeling, afhankelijk van de watertemperatuur. De larven leven op de bodem en tussen de waterplanten. Hoofdvoedsel: muggenlarven. De levenscyclus duurt een jaar.

Weetjes
De streep over het voorhoofd loopt niet langs de oogrand naar beneden.

 

 
   
     
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema