Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

      

Casarca
 (Tadorna ferruginea)
 


Kenmerken
De Casarca is vrijwel even groot als de
Bergeend. Ook de rest van de bouw van het lichaam lijkt daar erg op. De kleuren zijn echter erg verschillend. De Casarca heeft qua kleuren wel wat weg van de Nijlgans. Toch is hij goed te onderscheiden van andere soorten. De kop is lichtbruin-geel en het lichaam is overwegend bruin. Het mannetje heeft een zwarte halsband. De snavel is zwart evenals de poten.

Broedgedrag
Ze broeden langs meren, zoetwatermoerassen, rivieren, in de heuvels en op berghellingen. Het nest wordt gemaakt in een holte in een rotswand, oever, boom of rune. In Nederland broeden er enkele tientallen paartjes in het wild

Voedsel
Voornamelijk waterplanten

Trekgedrag
In Nederland komt hij alleen voor als verwilderde tamme soort.

 

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema