Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     
Elzenhaantje
 (Agelastica alni)
 

 

Kenmerken
Het elzenhaantje is een een klein glanzend donkerblauw kevertje die niet groter wordt dan 7 mm. Deze kevertjes zijn berucht om de vraat aan bomen zoals de wilg, de populier maar vooral de els. Soms kunnen ze in grote getallen zo'n boom "aanvallen" die dan behoorlijk aangetast wordt.
het elzenhaantje komt in 2 generaties gedurende het jaar. De eerste generatie leeft van april tot juni. Uit de eitjes die aan het eind van de generatie wordt gelegd kruipen de larven die zich verpoppen en daarna de tweede generatie vormen.

Voorkomen
Het elzenhaantje behoort tot de familie van de bladkevers. Het zijn de meest voorkomende kevers van deze familie en is een zeer algemeen soort in Nederland.

Voedsel
Zowel de kevers als de larven voeden zich met bladeren van de els, hazelaar, populier en wilg.

 


 

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema