Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     

Overal bloemen.
We lopen er dagelijks voorbij. Het witte madeliefje in het gras, de rode klaproos in de berm. Elke dag verandert er weer wat. Gisteren stond hij nog vier rechtop maar na die bui vannacht hangt hij zielig over. Morgen staat hij weer rechtop om al zijn aantrekkingskracht te gebruiken om de insecten te trekken.  Meestal zien we het niet, maar als je even uit het dagelijkse ritme stapt en nieuwsgierig gaat kijken, merk je de kleine wereld op die gevoed worden door deze bloemen en planten. Een wereld die in de lente en zomermaanden steeds veranderd.

Beschermen.
De lijst van beschermde inheemse bloemensoorten telt 102 soorten. Echter het aantal planten in het algemeen op de rode lijst is veel groter. Maar daar wordt door verschillende organisaties wat aan gedaan. In de Wieden wordt bijvoorbeeld graslanden nat gehouden om de veenpluis terug te laten komen. Dat is met succes gelukt. Veel planten zorgen voor een eigen kleine wereld waar insecten en vlinders afhankelijk van zijn. Bepaalde vlinders komen alleen maar op een soort bloem af. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat als het slecht met deze plantensoort gaat het ook niet best gaat met deze vlindersoort. Een soort is het gentiaanblauwtje die op de klokjesgentiaan af gaat om de eitjes op te leggen. Maar niet alleen drukte in Nederland zorgt voor veranderingen.

 
 Klimaatverandering.
De laatste jaren lijkt het wel dat de zomer maar niet verdrijven wil worden door de winter. Het blijft langer warm en temperatuur is belangrijk voor veel bloemen en planten. Het lijkt af en toe wel of de natuur in de war is. Paardenbloemen die nog in november bloeien. Bomen die de bladeren veel later verliezen. Doordat het langer warm blijft en in de zomer warmer wordt hebben bepaalde soorten bloemen en planten het meer naar hun zin. Meer planten uit zuidelijke gebieden komen steeds verder in het noorden voor. Veel bloemen die vroeg in het jaar bloeien komen nog vroeger tot bloei. De getallen van 2001-2002 geven aan dat sommige bloemen wel 20 dagen eerder bloeien dan de gemiddelden die gemeten zijn tussen 1940-1968. De koekoeksbloem, fluitenkruid, witte dovenetel en de dotterbloem zijn enkele voorbeelden. Hierdoor hebben insecten en vlinders weer vroeger voedsel en komen die ook weer eerder tevoorschijn.

Samenwerking tussen bloemen en dieren.
Bloemen en insecten hebben een bijzonder ''samenwerkingscontract''. Vlinders, bijen, wespen en andere soorten insecten profiteren van de nectar van de bloemen. Bloemen lokken insecten door geur en kleur. Soms hebben insecten en vlinders een nauwe samenwerking. Het oranjetipje leeft in de periode dat de pinksterbloem bloeit. Is de pinksterbloem uitgeboeid dan zie je het oranjetipje ook niet meer. Bloem en insect zijn afhankelijk van elkaar. De insect verspreidt stuifmeel en zo bevorderd het de voortplanting van bloemen. Zijn er geen bloemen, dan verdwijnen veel insecten. Zijn er geen insecten dan zullen veel vogelsoorten weg blijven.  
 

   
     
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema