Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     
Frater
(Carduelis flavirostris)
Kenmerken

De frater is een kleine mus-/kneuachtige vogel die 12,5 tot 14 centimeter groot wordt. In vlucht zijn ze goed te herkennen aan de roze stuit die kenmerkend is voor deze soort. Dit heeft echter alleen het mannetje. Ze behoren tot de familie van de vinken. 

Broedgedrag
Ze broeden op hoogvenen zonder bomen en kale heidevelden aan de kust. Tevens kiezen ze soms bouwland om te broeden. Het broeden begint vanaf eind april. Meeste hebben ze in een jaar één broedsel, maar soms ook twee. Per legsel hebben ze 4 tot 7 eieren.

Voedsel
Het voedsel wordt in de winter in grote groepen gevonden op schorren, braakliggende terreinen en geploegde akkers. Soms zijn ze te vinden in groepen met daarbij ook sneeuwgorzen en strandleeuweriken. Ze zijn dan vaak niet schuw, maar wel erg bewegelijk

Trekgedrag
In de winter zijn ze vooral langs de kust van de Noordzee te vinden. Daar kun je ze dan voornamelijk aantreffen van oktober t/m april. Ze zijn in de winter dan vaak te vinden in grote zwermen.

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema