Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

      

Geoorde fuut
 (Podiceps nigricollis)
 


Kenmerken
De Geoorde fuut komt op veel plaatsen voor. Hij broedt echter zeer plaatselijk. De Geoorde fuut heeft een zwarte kop met gele pluimpjes aan de zijkanten die beginnen vanaf zijn oog. Het lijf is zwart met roodbruine flanken. Misschien wel het meest opvallend aan zijn verschijning zijn de rode ogen. Het lichaam is veel meer gedrongen dan de veel voorkomende gewone fuut.

Broedgedrag
Hij maakt een nest van een half drijvende berg natte waterplanten, verankerd aan de waterplanten zelf. Hierin leggen ze 3 tot 4 eieren. Dit doen ze één keer in het jaar tussen maart en juli.

Voedsel
De geoorde fuut vangt zijn  voedsel onder water. Hier vangen ze insecten, weekdieren en vissen tijdens langdurige duiken.

Trekgedrag
In Nederland is de Geoorde fuut een standvogel in verschillende gebieden. Uit andere gebieden trekken ze echte wel weg.

 

 

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema