Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

        
Gewone Salomonszegel
 (Polygonatum multiflorum)


Kenmerken
De gewone salomonszegel wordt ook wel de veelbloemige salomonszegel genoemd. Het is een plant van 30 tot 90 cm hoog en is overblijvend. De Bloeitijd is in mei en juni. De wortels vormen een wortelstok die zich uitbreidt.

Bloemen

De bloemen groeien in trossen van twee tot zes bloemen. naar één kant. Ze zijn wit en hebben een groene top. De bloemen geuren niet.  Na de bloei ontstaan er vruchten die giftig zijn en zeer zoet smaken. Ze zijn blauwzwart en worden tot 10 mm groot.

Bladeren
Het blad van de gewone salomonszegel is blauwachtig groen. De bladeren staan in 2 rijen. Ze zijn rond tot langwerpig en staan schuin omhoog.

Standplaats
Deze plant is te vinden in de schaduw of halfschaduw. Ze groeien voornamelijk op vochtige en lemige grond. Je kunt ze vinden in loofbossen, gemengde bossen, houtwallen, heggen en kapvlakten.

Verspreiding
Je kunt deze plant in geheel Europa aantreffen. In Nederland is het zeer afhankelijk van waar je je bevindt. In Zuid-Limburg bijvoorbeeld vrij algemeen en in andere gebieden zeer zeldzaam. Dit geldt ook voor Vlaanderen en Wallonië.

Weetje
De plant werd vroeger voor medicinale doeleinde gebruikt. Dit o.a. bij zweren en blauwe plekken.


 

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema