Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

      

Gierzwaluw
(Apus apus)
 


Kenmerken
De gierzwaluw is een zeer bijzondere vogel. Hij is 17 tot 19 cm groot en heeft een spanwijdte van wel 40 tot 44 centimeter. je kunt hem makkelijk herkennen aan het geluid dat hij maakt en aan de grote sikkelvormige vleugels. Het is een overwegend donkere vogel met een kleine witte vlek onder de snavel. De eerste drie jaar van hun leven kunnen deze vogels in de lucht doorbrengen, zonder één keer op de grond te komen. De gierzwaluw kan niet vanaf de grond opstijgen. Dit omdat ze veel te lange vleugels hebben. Ze eten, drinken, slapen en paren zelfs in de lucht. Bij slecht weer vliegen ze vaak laag en bij mooi weer hoog.

Broedgedrag
Ze broeden in dorpen en steden op een minimum hoogte van 1,5 meter, omdat ze bij het wegvliegen een vrije val nodig hebben van ongeveer een meter. Vaak gebruiken ze meerdere jaren dezelfde nestplaats. Ze broeden jaarlijks één keer. Per legsel worden twee of drie eieren gelegd. Ze broeden in holten in gebouwen en huizen. Indien er voor de jongen niet voldoende voedsel te vinden is, gaan de oudervogels op reis naar Spanje of Frankrijk, waar wel voedsel te vinden is. De jongen blijven dan zo'n twee weken alleen in het nest. Ze kunnen zolang zonder eten, omdat ze in een soort van coma gaan, waar ze weer uit ontwaken als de oudervogels terug zijn met voedsel. Ook broeden ze wel in door mensen gemaakte nestkasten.

Voedsel
Ze jagen in de lucht op vliegende insecten. Vaak zijn ze tijdens het foerageren samen te zien met andere zwaluwen, zoals de
huiszwaluw of boerenzwaluw.

Trekgedrag

De gierzwaluw is in Nederland een zomergast. Hij is hier aanwezig vanaf ongeveer eind april tot augustus.

 
   
             
               
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema