Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     


 

Glassnijder
 (Brachytron pratense)

 

Kenmerken
De glassnijder is één van de kleinste van de glazenmaker familie. Hij is herkenbaar aan de groene tot gele banden aan de zijkant van het borststuk. Bij het mannetje is deze zijstreep blauw en is de bovenkant van de ogen ook blauw. Ze worden 55 tot 63 mm groot.

Voorkomen
Ze komen voor bij stilstaande wateren of zwak stromend water. Hij is in Nederland vrij algemeen en is vooral te vinden in laagveengebieden en plaatselijk in de duinen. De grootste aantallen vliegen in mei en juni.

Voortplanting
Mannetjes vliegen laag over open water op zoek naar vrouwtjes. Pas als de vrouwtjes opvliegen, slaan ze toe. Ze grijpen het vrouwtje in de vlucht. De paring begint bij het water, en eindigt in bomen, struiken of tussen het riet. Het vrouwtje zet de eitjes af in afwezigheid van het mannetje, en soms op kilometers afstand van de paringsdaad. De eieren worden afgezet in drijvende of in het water staande, half vergane stengels van planten (riet, lisdodde, biezen). De eieren komen na drie tot vier weken uit. De larven overwinteren 2-3 keer. Soms zijn de larven binnen een jaar klaar, in visloos, voedselrijk water met hogere temperaturen. Jonge larven leven tussen de wortels van waterplanten en bomen. De larven hebben zeer kleine ogen. Oudere larven zitten dichter bij het oppervlak, hangend aan wortelende en drijvende planten.

Weetjes
Mannetjes zijn deels territoriaal, en minder agressief dan andere glazenmakers. Jonge glassnijders jagen op zonnige en beschutte plekken langs de bosrand, langs houtwallen, en boven hooi- en grasland. Als ze geslachtsrijp zijn, gaan mannetjes terug naar het water, vrouwtjes niet. Glassnijders rusten tussen het jagen vaker uit dan andere glazenmakers, vooral op bomen en struiken, en vooral bij slecht weer. Ze kunnen tot ver in de omtrek worden aangetroffen op bospaden en aan bosranden waar ze jagen op insecten.

 

 
   
             
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema