Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     


 

Grauwe gans
(Anser anser)
 


Kenmerken
De grauwe gans is een grote gans. Alleen de Canadese gans is groter dan de grauwe gans. Met de grijsbruine kleuren en de witte stuit is de grauwe gans alleen makkelijk te verwarren met de rietganzen en de kolgans. In de winter komen deze ganzen in grote getallen naar Nederland. Groepen van soms wel een paar honderd dieren grazen de weilanden af.

Broedgedrag
De grauwe gans broedt bijna overal waar water in de buurt te vinden is. Rond grote meren, moerassen, in rietvelden maar ook langs de kust en langs brak water. Het aantal broedparen in Nederland is flink gegroeid. Was het vroeger een zeldzame broedvogel in Nederland, nu is het een vrij algemene broeder met zo'n 8500 broedparen.
De grauwe gans legt meestal 1 broedsel per jaar. Er worden dan 4-8 eieren gelegd.

Voedsel
Gras en waterplanten.

Trekgedrag
De grauwe gans is misschien wel een van de bekendste wintergasten en doortrekkers van Nederland. Met een aantal van ruim meer dan 250.000 vogels bezoeken ze Nederland.

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema