Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     

 

Grauwe kiekendief
(Circus pygargus)
 

 

Kenmerken
De grauwe kiekendief is tegenwoordig een zeldzame verschijning in Nederland. De meeste exemplaren worden nog in Groningen gezien. De grauwe kiekendief is de kleinste kiekendief in Nederland.
Het mannetje wordt ongeveer 40 cm. Het mannetje heeft een grijze kop en borst. De vleugels hebben bijna zwarte vingers. De rest van de vleugel is wit met bruine en bijna zwarte vlekken. Deze kleuren zijn ook te vinden op de lange staart en buik. 
Het vrouwtje is veel bruiner van kleur. Ze is ongeveer 5 tot 10 cm langer dan het mannetje. Ze mist de donkere vleugelpunten  en de grijze kop. Met het vrij lichte lichaam met bruine vlekken is ze een wat onopvallender.

Broedgedrag
In Nederland broeden de grauwe kiekendieven nog op een aantal plaatsen. Helaas zijn het aantal broedparen de laatste 50 jaar flink afgenomen waardoor ook deze vogel op de rode lijst staat als ernstig bedreigd.  Nesten zijn "vaak" te vinden in braakliggend land, weilanden en heidevelden.

Voedsel
Kleine zoogdieren, insecten, hagedissen

Trekgedrag

De grauwe klauwier is een zomergast. In de winter trekt deze vogel naar Afrika.

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema