Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

      

Grauwe vliegenvanger
(Muscicapa Striata)
 


Kenmerken
De grauwe vliegenvanger doet zijn naam eer aan en is vrij grauw en onopvallend van kleur. De grijze borst is met vage vlekken getekend. De ring om het oog is duidelijk te zien en is oranjebruin gekleurd. Met zijn lengte van 13-15 centimeter is hij ongeveer zo groot als een mus.

Broedgedrag       
In Nederland broeden ongeveer 25.000 paar. De grauwe vliegenvanger maakt een beetje een slordig nest in bomen of gebouwen. Nadat het nest gebouwd is worden de eieren in mei gelegd. Soms wordt er verder in het jaar nog een keer gebroed. Het nest bestaat meestal uit 4 tot 5 eitjes welke worden uitgebroed door het vrouwtje. Nadat de eitjes in 12 dagen zin uitgebroed worden ze nog zo'n 12 dagen verzorgd door de ouder.

Voedsel                                                         
Het voedsel bestaat uit insecten. Meestal vliegende insecten die hij opwacht vanuit zijn wachtposten. In koude perioden gaan ze over op insecten die op de grond leven.

Trekgedrag
Zomergast

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema