Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     Grote Vuurvlinder
(
Lycaena dispar ssp Batava)


Kenmerken
Deze zeer mooie vlinder komt in Nederland alleen nog maar voor in de Weerribben. De mannetjes van de Grote Vuurvlinder hebben mooie oranje voorvleugels en het vrouwtje heeft deze bevlekt. De vrouwtjes zijn beduidend groter dan de mannetjes. De achterkant van de vleugel is oranje met wit en lichtblauwe bestuiving.

Voorkomen
Deze zeer zeldzame vlinder is de grootste ondersoort van de Grote Vuurvlinders en is alleen in Nederland in de hierop volgende gebieden te vinden: Rottige Meenthe, Weerribben en Wieden. Verder nergens anders op de hele wereld.

Rups

De rups is egaal groen en wordt tot 21 mm lang.

Waardplanten
De waardplant van de grote vuurvlinder is de waterzuring (Rumex hydrolapathum). De vlinders zijn vaak te vinden op de Kattenstaart.

Weetjes
De vrouwtjes zijn beduidend groter als de mannetjes. De rupsen van de tweede generatie overwinteren. Oorzaken van achteruitgang zijn voornamelijk versnippering en vernietiging van het leefgebied van de soort. De soortenrijke rietlanden waar deze vlinder vliegt, zijn nagenoeg verdwenen. Het leefgebied van de grote vuurvlinder is een tussenstadium in de successie van open water naar moerasbos. Na 20 tot 30 jaar zijn de huidige geschikte gebieden zo veranderd, dat ze niet meer geschikt zijn voor de vlinder. Nieuw leefgebied kan ontstaan door verlanding van 'petgaten', langgerekte stroken water waar het veen afgegraven is. De verlanding komt echter zeer moeizaam op gang, waarschijnlijk door een gebrekkige waterkwaliteit.

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema