Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     
grutto
 

Grutto
(Limosa limosa)
 


Kenmerken
De grutto is een mooie grote steltloper. Er zijn twee soorten die vrij veel voorkomen in Nederland. Dat zijn de gewone grutto en de IJslandse grutto. Het verschil zit hem in de strepen op de borst. De gewone grutto heeft geen dwarsstrepen op de borst en de
IJslandse grutto wel. De grutto heeft lange poten en een lange rechte snavel. De onderkant van de vleugels is opvallend zwart-wit gekleurd. Hij lijkt erg op de rosse grutto en IJslandse grutto. De naam heeft hij te danken aan zijn roep. Ze
worden 36 tot 44 cm groot en hebben een spanwijdte van maximaal 70 cm.

Broedgedrag
De grutto maakt een nest van een ondiep kuiltje tussen de dichte begroeiing. Hierin leggen ze 1 keer in het jaar 3 4 eieren. Dit doen ze van mei tot juli.

 


Voedsel

Het voedsel van de grutto bestaat voornamelijk uit wormen, weekdieren en zaden.
Deze worden gezocht in ondiep water.

Trekgedrag
De grutto is een echte weidevogel die in de zomer in ons land komt om te broeden. In het najaar trekken ze weer weg, om in het voorjaar vervolgens weer terug te komen.

Van alle grutto's in Noordwest-Europa broedt 90 procent in Nederland. Daarom is Nederland van groot belang voor de populatie. Helaas gaat het niet zo goed met de grutto. Dit is onder andere te danken aan de intensivering van de landbouw en de hoge vossenstand in ons land. Tegenwoordig worden steeds meer beschermingsmaatregelen genomen.

 

         
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema