Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     
 

Heikikker
 (Rana arvalis)

 

Kenmerken
De heikikker is qua lengte een gemiddelde kikkersoort van 6-7 centimeter lang. De kleur is lichtbruin met donkere vlekken op rug en poten en de buik is wit. Achter de ogen zit een zeer brede langwerpige vlek met daaronder een geelbruine streep. Verder heeft de kikker donkere en lichte strepen op de rug die bij de vrouwtjes duidelijker te zien zijn. Heikikkers lijken erg veel op de bruine kikker, en de springkikker en de gebieden waar ze voorkomen overlappen elkaar behoorlijk.
Het meest kenmerkend is het geluid wat de verschillende soorten produceren: bruine kikkers maken een zacht knorrend geluid terwijl heikikkers een borrelend geluid maken, als luchtbelletjes die uit het water opstijgen.

Voortplanting
Heikikkers, en alleen de mannetjes, hebben de uitzonderlijke gave om in de paartijd gedeeltelijk blauw te kleuren. Het betreft meestal de buik, flanken en deel van de rug, maar sommige exemplaren kleuren zelfs helemaal knalblauw,
hoewel dat erg zeldzaam is.

Voedsel
Het voedsel bestaat voornamelijk uit vliegen, muggen en wormen, die met de tong gegrepen worden.

Voorkomen
Heikikkers houden van open plekken met kleine watertjes zoals vennen en poelen in open plekken in het bos, heidevelden of duinpannen, ze blijven nooit ver van de
waterlijn en duiken er meteen in als er iets verdachts gebeurt.

 

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema