Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     Hooibeestje
(Coenonympha pamphilus)


Kenmerken
Binnen dit geslacht het eenvoudigst getekend. In de bovenhoek van de voorvleugel bevindt zich een zwarte oogvlek, die op de onderkant witgekernd is. Dit oog is op de bovenkant bij de mannetjes onduidelijk afgezet, maar bij de vrouwtjes scherp. Op de onderkant van de achtervleugel bevinden zich geen of slechts rudimentaire oogvlekken. De achterrand is niet zilverkleurig.

Voorkomen
Hij komt algemeen voor, bij voorkeur op graslanden, in wegbermen en op heidegebieden. Je kunt hem aantreffen tussen mei en september. Ze vliegen dan in meerdere generaties.

Rups
De rups van het Hooibeestje wordt tot 18 mm lang. Hij is lichtgroen en heeft diverse lengtestrepen. Hij heeft twee kleine roze staartjes.

Waardplanten
De waardplant van deze soort zijn grassoorten. Dit zijn o.a. veldbeemdgras (Poa pratensis) en genaald schapengras (Festuca ovina).

Weetjes
Het Hooibeestje vliegt in twee of drie generaties. Deze soort overwintert als rups.

 

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema