Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     

 

 

Houtsnip
(Scolopax rusticola)
 

 

Kenmerken
De houtsnip behoord samen met het bokje en de watersnip tot de snippen. Het is de grootste snip in Nederland met een lengte van ongeveer 35 cm. De houtsnip leeft vooral langs bosranden en is weinig te zien. Net als de watersnip is de houtsnip een erg schuwe vogel die bij de minste onrust dekking zoekt onder de begroeiing. Dankzij de schutkleuren is de houtsnip dan niet meer te zien.

Broedgedrag
Vanaf april begint de houtsnip te broeden. Het nest wordt onder struikgewas gemaakt en bedekt met mos of veren. De houtsnip legt 3 t/m 5 eieren en meestal volgt er later nog een broedperiode. Het aantal broedpaar wordt geschat op een 2000 tot 3000 paar. Het aantal broedparen is de laatste jaren vrij constant. Daarom staat de vogel ondanks het vrij lage aantal broedparen niet op de rode lijst.

Voedsel
Het voedsel bestaat uit kleine bodemdiertjes zoals insecten en wormen.

Trekgedrag
De in Nederland broedende houtsnippen blijven in wintervoor een deel in Nederland De rest trekt naar zuid gelegen landen zoals Spanje en Frankrijk. Andere houtsnippen uit het noorden overwinteren hier gedeeltelijk

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema