Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     
Huismus man
 

Huismus
(Passer domesticus)
 


Kenmerken
De huismus is een standvogel. Hij heeft een grijze kruin en stuit en de buik en wangen zijn wittig. Hij is te onderscheiden van de ringmus door het ontbreken van de zwarte vlek op de wang, de bruine kruin en de witte halsring. Hij komt veel in de buurt van mensen voor. In de winter zie je ze ook wel samen met ringmussen, vinken en gorzen.

Broedgedrag
De huismus komt in geheel Europa voor. Hij maakt zijn nest van halmen die met veren worden bekleed. Het nest is vaak bijzonder groot.

 
   
   Hij maakt zijn nest onder dakpannen, in spleten van muren, aan muren met klimplanten, maar ook wel als kogelvormig nest in bomen. Huismussen nemen ook wel hun intrek in nestkastjes, maar veel minder dan de ringmus. In de herfst begint de huismus al met het bouwen van zijn nest. In april tot augustus legt hij zijn eieren. Vaak 1 tot 3 legsels in een jaar. Dit zijn meestal 4 tot 6 eieren per legsel. De mannetjes en vrouwtjes broeden samen 11 tot 13 dagen en voeren de jongen nog 13 tot 16 dagen in het nest.

Voedsel
Het voedsel van de huismus bestaat uit zaden, loten en vruchten, in de zomer ook wel insecten en insectenlarven.

Trekgedrag

Huismussen zijn de ultieme standvogels.

De Rode Lijst
De huismus en de ringmus staan op de rode lijst. De huismus- en ringmuspopulatie is in de afgelopen decennia meer dan gehalveerd, ze zijn nog steeds met veel, maar het is wel reden genoeg om deze vogel op te nemen op de rode lijst.

 


Huismus vrouw

             
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema