Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     Kleine Parelmoervlinder
(Issoria Lathonia)


Kenmerken
De Kleine Parelmoervlinder is heeft aan de onderzijde een mooie tekening van grote zilverkleurige parelmoervlekken op de vleugels. De bovenzijde is kenmerkend oranjegeel met zwarte tekening. De vleugels zijn lichtelijk hoekig.

Voorkomen
Deze vlinder komt lokaal soms in grote aantallen voor. Vooral in duinen, droge, warme graslanden en braakliggende akkers. In Nederland is hij alleen in de duinen vrij algemeen, daarbuiten is hij vrij zeldzaam. Je kunt ze het meest vinden in het voorjaar en najaar, wanneer ze aan het zonnen zijn.

Rups
De rups van de Kleine Parelmoervlinder wordt tot 35 mm lang. Hij is grijsbruin en heeft enkele lichte lengtestrepen. De doornen zijn geelachtig met witte uiteinden.

Waardplanten
De waardplanten van deze vlinder zijn het duinviooltje (Viola curtisii), akkerviooltje (Viola arvensis) en driekleurig viooltje.

Weetjes
Deze vlinders vliegen een zeer lange periode. In deze periode brengen ze drie tot vier generaties voort. De overwintering vindt over het algemeen voor in het derde rupsstadium.

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema