Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

       

 

 

Kleine  Zonnedauw
 (Drosera intermedia)


Kenmerken
De Kleine Zonnedauw is één van de vleesetende planten van Nederland. Ze voeden zich met insecten die ze met de bladeren vangen. Op het blad vormen zich op de rode haren druppeltjes met een kleverige substantie waarin insecten vast blijven zitten. Het blad rolt zich dan op en verteert het insect. Hij behoort tot de zonnedauwfamilie en wordt 2 tot 10 cm groot. Het is een vaste plant.

Bloemen

De Bloem groeit op bloemstengels die zich vormen vanuit de onderste bladoksels. De bloemen zijn wit en worden ongeveer 5 mm groot. De schutblaadjes zijn duidelijker ontwikkeld dan bij de 2 andere soorten. 

Bladeren
Het blad van de kleine zonnedauw zijn rechtopstaand of schuin omhoog groeiend. De blaadjes zijn peervormig en 2 keer langer dan dat ze breed zijn. De bladeren zijn bruinrood en 7 tot 10 mm lang.  

Standplaats
Ze zijn te vinden op zonnige, open plaatsen op een zure, maar voedselarm nat veen, zand of leem. Vaak te vinden op heide, hoogveen e.d.

Verspreiding
Je kunt deze zonnedauw aantreffen in West- en Midden-Europa en oostelijk Noord-Amerika. In Nederland vrij algemeen op sommige plaatsen in het oosten en midden van het land. Op de waddeneilanden en in laagveengebieden zeer zeldzaam.

Rode Lijst
Ze staan op deNederlandse rode lijst als sterk afgenomen en beschermd. In Wallonië ernstig bedreigd.

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema