Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

      

Klein Geaderd Witje
(Pieris napae)


Kenmerken
De aders op de onderkant zijn grijsgroen bestoven. De zwarte vlek in de voorvleugelpunt loopt naar beneden toe. Op de bovenkant van de voorvleugels staan bij de mannetjes één en bij de vrouwtjes twee donkergrijze of zwarte vlekken.

Voorkomen
De vlinder komt algemeen voor. Je kunt ze vooral aantreffen in vochtige bossen, langs bosranden, op weilanden en in wegbermen.

Rups
De rups van het Klein Geaderd Witje wordt tot 25 mm lang. Ze zijn groen met soms een onduidelijk gele rugstreep. Het vrouwtje zet de eieren één voor één of in groepjes af op de onderzijde van de bladeren van de waardplanten.

Waardplanten
De waardplanten zijn kruisbloemigen. Dit zijn onder andere Look-zonder-look (Alliaria petiolata) en de pinksterbloem (Cardamines pratensis).

Weetjes
Het Klein Geaderd Witje overwintert als pop. Ze brengen twee tot drie generaties per jaar voort. Samen met het
Groot Koolwitje en het Klein Koolwitje is dit één van de meest algemene dagvlinders van Nederland.

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema