Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

      

Konijn
(Oryctolagus cuniculus)
 Kenmerken
Een konijn is een zoogdier en behoort tot de haasachtigen. Ze lijken dan ook veel op een haas maar er zijn toch duidelijke verschillen.
De de ledematen (poten, oren) van een konijn zijn in verhouding veel korter dan die van de haas. Daarnaast is de onderzijde van de staart en de poten van het konijn wit. Het meest opvallende verschil is de grootte. De haas is namelijk een stuk groter en lijkt veel ranker in bouw.
Het mannetje van de konijnen noemt men een '''ram''. Het vrouwtje wordt ''voedster'' genoemd. Het mannetje kun je van het vrouwtje onderscheiden doordat het vrouwtje slanker oogt en een smallere kop heeft.

Voorkomen
Het konijn komt bijna overal voor. Er was een tijd dat het helemaal niet zo goed ging met de konijnen. Er zijn een paar hardnekkige ziekten die de populatie konijnen flink heeft aangetast. Een van die ziektes die veel tol heeft geist is myxomatose.
Tegenwoordig gaat het weer wat beter met de konijnen. Met name op zandgronden zoals in de duinen doen de konijnen het goed.

Voortplanting
Het konijn kan zich het gehele jaar door voortplanten, maar de meeste jongen worden tussen februari en augustus geboren. Tussen september en oktober is het aantal konijnen het hoogst. Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen. Na een draagtijd van 28 tot 33 dagen worden drie tot twaalf (gemiddeld vijf) jongen geboren. Jongen worden geboren in een aparte ondergrondse nestkamer, die ligt aan het uiteinde van een n twee meter lange gang. Het nest waarin de jongen worden geboren bestaat uit gras en mos en is bedekt met vacht. De jongen zijn bij de geboorte kaal en blind, en wegen 30 tot 35 gram. Na tien dagen gaan de ogen open. Ze worden 28 dagen lang verzorgd. Het moederkonijn bezoekt de jongen slechts vijf minuten per dag om ze te verzorgen. Het mannetje beschermt jonge konijnen tegen andere konijnen, die zich agressief kunnen gedragen tegenover vreemde jongen en deze zelfs doden. In gevangenschap komt het echter regelmatig voor dat het mannetje zelf de jongen doodt. Vrouwtjes zijn na 3,5 maand geslachtsrijp, mannetjes na vier maanden. Jongen die vroeg in het jaar geboren worden, kunnen zich nog hetzelfde jaar voortplanten. Het konijn wordt in het wild maximaal negen jaar oud. Tamme konijnen kunnen wel 12 jaar oud worden.

Voedsel
Het voedsel bestaat uit plantaardig materiaal

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema