Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

       
 

Krabbenscheer
 (Stratiotes aliodes)


Kenmerken
De krabbenscheer is een weinig te verwarren waterplant die een hoogte kan bereiken van zo'n 40 centimeter boven het water, waarbij een deel zich onder water bevindt. Het is een drijvende plant die in het najaar zingt naar de bodem. Bij grote hoeveelheden zorgt de krabbenscheer voor een verlanding omdat elk jaar zich een laag op de bodem vormt van dood materiaal.

Bloemen

De witte tot 4 centimeter grote bloemen van de krabbenscheer groeien net boven het water uit. Elke plant heeft zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen. De mannelijke bloemen vormen zich meestal in enkele bloemen bij elkaar waarvan er telken 1 tegelijkertijd bloeit. De vrouwelijke bloem is alleenstaand. De bloeitijd is rond mei t/m juli 

Bladeren
De
bladeren van de krabbenscheer zijn lang en eindigen in een punt. Ze hebben wel wat weg van gekartelde zwaarden. Ze vormen een rozet die dankzij de met gas gevulde cellen in de bladeren zorgen dat de plant kan drijven.

Standplaats
De krabbenscheer groeit in ondiepe wateren met een redelijk schoon tot schoon water. De plant houdt van een zonnige standplaats maar doet het ook goed in de halfschaduw. Ze komen voor in voedselarme tot voedselrijke wateren. Met name in sloten, vijvers en rustige gedeeltes van meren kan men ze ontdekken.

Verspreiding
Krabbenscheer is een plant die de laatste decennia behoorlijk in aantal is afgenomen. Het is in Nederland al lang geen heel algemeen soort maar kan plaatselijk in grote aantallen voorkomen. Vooral in laagveengebieden doet de plant het erg goed.

Rode Lijst
Deze soort staat op de Nederlandse rode lijst als sterk afgenomen.

Weetjes
De krabbenscheer is een beetje een unieke plant. In de winter is de plant in ruststand en ligt op de bodem van het ondiepe water. Pas in het voorjaar wanneer de zon aan sterkte wint komt de plant weer boven drijven. De plant begint te groeien en maakt nieuwe bladeren aan die gevuld zijn met gas waardoor de plant zijn drijfvermogen krijgt.

 

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema