Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     


Gewone mestkever
 (Geotrupes stercorosus)
 

 

Kenmerken
De gewone mestkever is een blauwzwarte kever die 12 tot 19 mm groot wordt. Ze zijn niet te verwarren met andere soorten kevers behalve zijn soortgenoten en de grote familie.

Voorkomen
Over de hele wereld kennen we zo'n 5000 soorten mestkevers. Daarvan kennen we in Nederland ongeveer 10 soorten. De bekendste is de (hoe kan het ook anders) gewone mestkever. Deze soort is een algemeen geziene gast op met name zandgronden.

Voedsel
Zoals de naam al zegt eet de mestkever mest. De mestbollen die ze vormen zorgen tevens voor voedsel voor de larven. Ze draaien bolletje van de mest en nemen het mee naar het holletje.

 

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema