Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

      

Muurhagedis
 (Podarcis muralis)

 

Kenmerken
Deze typische muurbewonende hagedis wordt tot 22 centimeter lang. De meest voorkomende ondersoorten van de muurhagedis zijn bruin, en hebben diverse rijen vlekjes op de rug en in de zijkanten. Er zijn tien verschillende ondersoorten die allemaal een ander kleurpatroon hebben. 

Voortplanting
In de paartijd krijgen de mannelijke exemplaren een rij blauwe vlekjes onderaan de zijkanten. De vrouwtjes leggen gedurende het voorjaar en de zomer ongeveer 3 legsels van ieder 6 eieren. De eieren worden onder of achter de muur in de aarde afgezet. De jonge muurhagedissen komen na ongeveer 2 a 3 maanden uit en hebben dan een lengte van ongeveer 3 cm.

Voedsel
Muurhagedissen eten allerlei insecten en andere geleedpotigen die rond de schuilplaats worden gevangen. Vooral sprinkhanen, vliegen en insectenlarven, maar ook wel spinnen, kevers, vlinders en regenwormen worden gegeten. Vijanden zijn voornamelijk slangen en roofvogels, jongere exemplaren hebben echter ook soortgenoten als vijand.

Voorkomen
In Nederland komen muurhagedissen vrijwel alleen nog voor op de wallen van Maastricht. De muurhagedis leeft vrijwel alleen op muren, bij voorkeur ruļnes, die vaak nogal dikke, verweerde en begroeide muren hebben, vol schuilplaatsen en prooien. Met de puntige klauwtjes kan de hagedis watervlug over de stenen rennen. Meestal komt deze soort niet in hooggelegen gebieden voor, maar bij uitzondering leven er rond 1000 meter nog populaties.

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema