Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     


Noordse witsnuitlibel
 (Leucorrhinia Rubicunda)

 

Kenmerken
De noordse witsnuitlibel dankt zijn naam aan zijn witte snuit. Hij kan verward worden met de venwitsnuitlibel. Het mannetje is zwart met rood gekleurd en het vrouwtje zwart met geel. De noordse witsnuitlibel heeft grotere vlekken op het lijf dan de venwitsnuitlibel. De noordse witsnuitlibel wordt 38 tot 42 mm groot.

Voorkomen
Ze komen vooral voor bij hoogvenen en vennen, zoals in het Dwingelderveld te vinden zijn. Soms komen ze ook wel voor bij kleine watertjes en laagveen en in de duinen. De grootste aantallen vliegen in mei en juni.

Weetjes
In Nederland is de noordse witsnuitlibel vrij zeldzaam. In het noorden van het land komt hij meer voor dan in het zuiden. Lokaal komt hij voor in de duinen.

 

 
   
     
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema