Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

       Rode lijst Libellen 2009
 

Verdwenen uit Nederland
Rivierrombout (tegenwoordig wel weer waargenomen)
Mercuurwaterjuffer
Dwergjuffer
Donkere waterjuffer
Sierlijke witsnuitlibel

Ernstig bedreigd
Noordse winterjuffer

Speerwaterjuffer
Gaffellibel
Gevlekte glaslibel
Oostelijke witsnuitlibel

Bedreigd
Bosbeekjuffer

Bruine winterjuffer
Beekromnout
Gewone bronlibel
Groene glazenmaker
Noordse glazenmaker
Hoogveenglanslibel
Gevlekte witsnuitlibel

Kwetsbaar
Tengere pantserjuffer
Vroeger glazenmaker
Glassnijder
Bruine korenbout
Beekoeverlibel
Venwitsnuitlibel

Gevoelig
Zuidelijke oeverlibel
Kempense heidelibel
Brandheilibel

 

  Op de rode lijst van Nederlandse libellen staan libellensoorten die op dit moment in Nederland bedreigd zijn. In ons land worden 60 (van de 71) libellensoorten als inheems beschouwd. Deze zestig zijn ingedeeld in een "rode lijst" (27 soorten) en een niet bedreigde soorten lijst (33 soorten)

 
     
       
                 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema