Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

       Rode lijst Zoogdieren 2009
 

Verdwenen uit Nederland
Kleine hoefijzerneus
Otter
Vale vleermuis

In het wild verdwenen uit Nederland
Tuimelaar

Ernstig bedreigd
Eikelmuis
Hamster

Bedreigd
Hazelmuis
Zwarte rat

Kwetsbaar
Boommarter
Bruinvis
Gewone Zeehond
Grijze Grootoorvleermuis
Ingekorven Vleermuis
Laatvlieger
Noordse Woelmuis
Rosse Woelmuis
Waterspitsmuis

Gevoelig
Bever
Grijze Zeehond
Grote Bosmuis
Hermelijn
Tweekleurige Vleermuis

 

 
     
       
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema