Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

       


Rode heidelucifer
 (Cladonia floerkeana)


Kenmerken
Rode heidelucifer is geen mos en ook geen paddenstoel, maar een korstmos. Korstmos is een nauwe samenwerking tussen een schimmel met algen. Die samenwerking wordt wel symbiose genoemd. Het schimmelgedeelte is de basis, maar kan geen voedsel maken. Daar zorgen de algen op hun buurt weer voor. De kleur is grijsgroen en ze hebben altijd een rode top.

Standplaats
Hij is te vinden op venige en zandige grond en op rottend hout in heidevelden, stuifzanden en duinen. Soms kun je ze aantreffen op rieten daken.

Verspreiding
Het is één van de circa 350 korstmossoorten op aarde, waarvan er circa 50 in Nederland voorkomen. 20 van deze soorten staat op de Rode Lijst.

Weetje
Kan verward worden met Dove heidelucifer (C. macilenta) en Rood bekermos (C. coccifera).

 

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema