Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

        

Rode Vuurvlinder
(
Lycaena hippothoe)


Kenmerken

De Rode Vuurvlinder lijkt op de bovenvleugels erg op de
Grote Vuurvlinder. De tekening op de vleugels varieert. De bovenzijde van de vleugels zijn bij het mannetje oranje met op de achtervleugel bruine vlekken in het verlengde van het lijf. Het vrouwtje is daarentegen meer bruin met oranje tekeningen.

Voorkomen
Deze soort komt voornamelijk voor op vochtige graslanden aan randen van hoogveen of op vochtige berghellingen. In Midden-Europa komt de soort op veel plaatsen voor, maar door vernietiging van biotoop gaat het niet zo goed met deze soort. Ze komen voor tot een hoogte van 2500 m.

Rups
De rups wordt tot 2 cm lang. Ze zijn groen en lijken erg op die van de
Bruine Vuurvlinder

Waardplanten
De waardplanten ven deze rups zijn de veldzuring en soms de schapezuring.  Ook wel op Adderwortel.

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema