Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     


(foto's: 01-06-2014 / Dwingeloo / Erwin Bruulsema)

Roodmus
(Carpodacus erythrinus)(geluid: 30-05-2014 / Dwingeloo / Patrick Snoeken)

Kenmerken
De roodmus heeft zoals de naam al doet vermoeden een musachtig uiterlijk. Echter qua kleur wijkt hij af met de mussen die we in Nederland kennen. Het mannetje roodmus heeft een deels rode borst, rode kop en rode rug. Tevens heeft het mannetje een lichte vleugelstreep. Het vrouwtje is grauwer van kleur en makkelijk te verwarren met andere soorten. Het vrouwtje is bruingrijs. Het geluid is een helder en vrij luid. Ze worden 13,5 tot 15 cm groot.

Broedgedrag
Dit vogeltje broedt in gebieden met veel stuiken op vaak vochtige plekken. Hij geeft de voorkeur aan hazelaars, in parkachtige omgeving en aan kleine groepjes bomen met veel ondergroei langs waters. Ze broeden van mei tot juli, hebben 1 legsel en leggen dan 4 tot 6 eieren.

Voedsel
Ze eten voornamelijk zaden, scheuten, knoppen en in mindere mate insecten.

Trekgedrag
De roodmus is een zomergast in Nederland en wordt het meest gezien vanaf eind mei. Tot 1987 kwam de roodmus niet voor als broedvogel in Nederland en kan hij beschouwd worden als dwaalgast. Daarna in toenemende mate broedvogel. Helaas de laatste jaren weer afnemend. (in de duinen van Nederland). Overwintert in India.

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema