Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

   
 
   Roofvogels  
                 

Daar zit hij weer. Een grote bruine vogel met lichte vlekken op de borst. Met strenge ogen kijk hij rustig om zich heen en regelmatig werpt hij een blik naar de grond. Zo kan de buizerd wel uren op dezelfde plek zitten om daarna een andere paal op te zoeken aan de rand van de wegberm. Uren wachten op die ene kans om zijn prooi te kunnen pakken of om zich te goed te doen aan aangereden wild. Soms tovert hij dan een worm naar boven maar soms ook een mol, want buizerds zijn uitstekende mollenvangers! Eigenlijk is een buizerd maar een luie jager. Hij wacht haast net zo lang totdat de prooi hem bijna voorgeschoteld wordt. Maar niet elke roofvogel werk op dezelfde manier!

Langzame en actieve jagers
In ons land kennen we verschillende roofvogels. Elke roofvogelBuizerd heeft zo weer zijn eigen manier van jagen. De buizerd zit meestal op een paal in het zicht en wacht op die ene kans. De
slechtvalk is een actieve  jager en zoekt zijn kans. Met een snelle achtervolging slaan ze hun prooi neer. In Nederland kennen we zo'n 10 soorten roofvogels die hier ook broeden. Deze roofvogels zijn weer te verdelen in verschillende groepen. Namelijk de "actieve" jagers en de "langzame" jagers. 
Voorbeelden van actieve jagers zijn de
havik de sperwer en de slechtvalk die prooidieren achtervolgen. De langzame jagers zijn vooral de zwevende en paalzittende roofvogels zoals de kiekendief die zwevend over rietvelden en weilanden op zoek zijn naar prooien, de buizerd die vooral aan paalzitten doet en de torenvalk. De laatste lijkt op een actieve jager omdat deze na het bidden met een grote snelheid op de prooi af gaat.

Gasten
We kennen niet alleen broedvogels maar regelmatig wordt ons land bezocht door winter en zomergasten zoals de
visarend. Deze wordt regelmatig gezien rond de Oostvaardersplassen, Wieden, de IJssel en nog op veel meer plaatsen. De ruigpootbuizerd is ook een soort dat Nederland bezoekt. Deze lijkt veel op de gewone buizerd maar is iets lichter, groter en heeft een "broek" aan. Tenminste dat lijkt zo. Een hele grote wintergast die sinds 2006 ook in Nederland op enkele plaatsen broedt is de zeearend. Deze noemen we met een beetje een vreemde en niet echt, tja hoe moet je dat zeggen, sexy naam, een vliegende deur....... wie bedenkt het. Maar als je hem zo ziet zweven dan denk je misschien wel aan een vliegende deur. Groot en breed. Naast deze roofvogels kennen we nog meer gasten. Denk ook maar eens aan de roodpootvalken en de smelleken of heel soms, als de wind goed staat de vale gier.

Roofvogels in de winterTorenvalk
Net als bij alle vogels zijn er roofvogels die in de winter in Nederland blijven, deze worden standvogels genoemd en er zijn roofvogels die weg trekken, deze noemen we ook wel trekvogels. Roofvogels die van gebied veranderen zoals de havik en de Sperwer noemen we zwerfvogels. Zij verlaten in de winter het bos om te jagen boven de velden met aan de randen beschutting als dekking.
De
torenvalk, de wespendief en de boomvalk trekken meestal in de winter weg. De wespendief doet dat met een heel eenvoudige reden. Ze jagen op insecten en die zijn er in de winter bijna niet te vinden. De buizerd is een roofvogel die ook in de winter veel wordt gezien. Misschien wel meer dan in de zomer. Dat komt omdat de Nederlandse vogels in de warme winters van tegenwoordig niet echt meer trekken. Uit het noorden van Europa komen de wintergasten die de Nederlandse buizerd bevolking nog eens aan vult.

Broedende roofvogels
Misschien heb je wel eens een heel groot nest gezien tussen de vertakking van de stam van een grote boom. Een grote kans dat dat het nest of horst van een buizerd of havik is. Bijna elke roofvogel heeft wel weer een andere manier om zijn nest te bouwen. De buizerd keert elk jaar weer terug op zijn horst en bouwt hem weer op met als gevolg dat het nest elk jaar weer een beetje groter wordt. De Torenvalk broedt meestal in oude kraaiennesten maar soms ook in speciaal opgehangen nestkasten. En de rest dan?

-Boomvalk, net als de torenvalk, maar vooral in het bos
-Wespendief, net als de Buizerd, maar dan later i.v.m. voedsel.
-Sperwer, nestelt laag tegen de stam van een lariks of spar aan de rand van het bos.
-Bruine Kiekendief, nestelt op de grond tussen het riet in moerassen
-Blauwe Kiekendief, net als de
bruine, maar ook tussen duindoorns (bijv. op Ameland).Blauwe kiekendief

Een paar kenmerken
Veel mensen denken meteen aan een buizerd wanneer een vogel op een paaltje zit, of in de boom zit of misschien langs vliegt. Vaak is dat ook zo maar lang niet altijd. Hoe kan iemand ze dan toch herkennen. Vaak zijn ze in de lucht het makkelijkst te herkennen. Hier komen een paar geheugensteuntjes.
1. Valken hebben puntige vleugels, een in verhouding lange smalle staart en kunnen bidden (stilhangen in de lucht).
2. Havik en Sperwer hebben korte afgeronde vleugels en een lange staart. Een havik is weer groter dan een sperwer.
3. Kiekendief heeft lange vleugels en een lange staart en vliegt vaak laag over weidevelden en rietvelden.
4. Buizerd en Wespendief hebben brede gevingerde vleugels en een afgeronde staart.

 

 

Meer informatie over roofvogels kunt u hier vinden:

WRN
Werkgroep roofvogels Nederland 

 


2metdenatuur.nl
is bevriend met


 
 
     
         
 

 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema