Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     
Sperwer
(Accipiter nisus)


Kenmerken
De sperwer is een 29 tot 34 cm grote roofvogel met een spanwijdte van circa 62 centimeter bij het mannetje en circa 75 centimeter bij het vrouwtje.
Het vrouwtje van de sperwer kan makkelijk worden verward met de
havik. Ze zijn erg herkenbaar aan de dwarsstrepen op de borst. Ook op de vleugels
bevinden zich strepen. De strepen op de zijn bij een volwassen mannetje rood. Het vrouwtje heeft een witte borst met zwarte dwarsbanden.

Broedgedrag
Ze broeden in bossen. Ook wel dicht bij dorpen en steden. Ze maken een klein nest van takjes vlakbij de boomstam. Ze leggen één keer in het jaar tussen maart en juni, vier tot vijf eieren.

Voedsel
De sperwer is een snelle jager die in de winter in tuinen jaagt op vogels van de  voedertafel. Hij verrast die dan vaak met een onverwacht snelle uitval. De mannetjes
vangen vooral mezen en vinken en de vrouwtjes vangen vooral lijsters en duiven.

Trekgedrag
De sperwer is een standvogel in Nederland.
 

 

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema