Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     Veenhooibeestje
(Coenonympha tullia)


Kenmerken
Het Veenhooibeestje is een mooi opvallend vlindertje. In de bovenhoek van de voorste vleugel zit een kleine oogvlek. Op de onderkant van de achtervleugel heeft hij een rij zwarte, witgekernde en geelgeringde oogvlekken.

Voorkomen
Hij komt lokaal voor en is erg zeldzaam geworden. Je kunt hem aantreffen in moerassen, natte heiden en venen. In Nederland alleen in het FochteloŽrveen (grens Drenthe en Friesland) en in het Hingsteveen (bij Hooghalen).

Rups
De rupsen zijn groen, langwerpig en hebben over de lengte enkele lichtgele strepen.

Waardplanten
De waardplant van deze vlinder is het Eenarig wolgras (Eriophorum vaginatum) en zwenkgras. In het buitenland ook wel andere grassen zoals het Pijpenstrootje.

Weetjes
De soort overwintert als rups diep verscholen in de pol van de waardplant.

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema