Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

   
   
  


 

   
betekenis
  
  incl. filmpje
Kneu  staat op rode lijst
Kluut  staat op blauwe lijst
Boompieper
Boomvalk
Bosruiter
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans
Brilduiker
Bruine kiekendief
Buffelkopeend
Buizerd

C
Canadese gans
Carolina eend
Casarca
Cirlgors


D
Dodaars
Drieteenstrandl.

Dwergmeeuw
Dwergstern


E
Eidereend
Ekster

 
Europese kanarie
F

Fazant
Fitis filmpje
Flamingo

Frater
Fuut

G
Gaai
Geelgors
Geelpootmeeuw
Gele kwikstaart
Geoorde fuut

Gierzwaluw
Goudplevier
Goudhaantje
Goudvink
Grauwe klauwier
Grasmus
Graspieper
Grauwe Gans Grauwe kiekendief
Grauwe Vliegenv.
Groene specht
Groenling
Groenpootruiter
Grote Barmsijs
Grote Bonte Sp.
Grote Kruisbek
Grote Lijster

Grote Mantelm.

Grote stern
Grote Zaagbek
Grote Zilverreiger filmpje
Grutto filmpje

H

Halsbandparkiet
Havik
Heggenmus
Holenduif
Houtduif

Houtsnip
Huiskraai
Huismus filmpje
Huiszwaluw
Hybride Grauwe Gans x Grote Canadese Gans
Hybride Brandgans x Grote Canadese Gans


I

IJslandse Grutto


2metdenatuur.nl
is bevriend metA

 Aalscholver
Alpengierzwaluw
Alpenheggenmus
Alpenkauw
Appelvink

B

Baardmannetje
Baltische Mantelm.
Bergeend
Blauwborst
Blauwe kiekendief
Blauwe reiger
Boeren zwaluw filmpje
Bontbekplevier

Bonte kraai
Bonte strandloper
Bonte vliegenv.
Boomklever
Boo
mkruiper
Boomleeuwerik
     
       
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema