Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     Voorjaarserebia
(Erebia medusa)


Kenmerken
De voorjaarserebia is aan de bovenzijde van de vleugels donkerbruin met op de voor- en achtervleugels drie tot vijf oogvlekken. Deze bestaan uit een oranje buitenste ring, een zwarte ring en een wit hart. Ook aan de onderzijde zijn deze vlekken terug te vinden.

Voorkomen
Ze komen voor langs zonnige bosranden, op open plekken, bosweiden, hooilanden, droge graslanden en randen van hoogveen. In Nederland komt hij niet voor, alleen als zeer zeldzame dwaalgast. Hij komt wel voor in de Ardennen en de Eifel.

Rups
De rups wordt tot 2 cm lang. Hij is lichtbruin en heeft een donkere streep over de rug.

Waardplanten
De waardplanten van deze erebia zijn de bergdravik, genaald schapegras en andere grassoorten.

Weetjes
Meestal overwinteren de rupsen in het vierde stadium. Heel soms overwinterd een rups twee keer om een jaar later te verpoppen.

 

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema