Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

     
 

Vuurjuffer
(Pyrrhosoma Nymphula)
 

 

Kenmerken
De vuurjuffer is overwegend rood met zwarte tekeningen. Ze hebben zwarte poten. De vuurjuffer wordt ongeveer 36 mm lang (3,6 cm) en is daarmee duidelijk groter dan de Koraaljuffer. Hij is één van de vroegst vliegende libellen, die als larve overwintert.

Voorkomen
Uiterste waarneemdata zijn 16 maart en 14 september. Grootste aantallen in mei en juni. De vuurjuffer komt voornamelijk voor bij stilstaande en zwakstromende wateren. Komt dus ook vaak voor bij tuinvijvers. Verspreid over vrijwel geheel Europa komt de vuurjuffer voor. In Nederland algemeen, vooral op zandgronden en in de laagveengebieden. Sinds enkele jaren breidt hij zich uit naar de duinen. Ook in België is het een algemeen voorkomende libel.

Voortplanting
De legperiode is van begin mei tot begin juli. Na twee tot vier weken komen de eieren uit. De jonge larven leven tussen de drijvende waterplanten, de oudere stadia zijn in de modderige bodem te vinden. Hier maken zij jacht op allerlei kleine waterorganismen zoals wormpjes, watervlooien, insectenlarven en kleinere soortgenoten. Bij de vuurjuffer duurt het doorlopen van de larvale stadia twee jaar. Daarna kruipt de larve het water uit voor zijn laatste vervelling. De rug van de larve splijt open en de libel komt te voorschijn. Dit proces wordt uitsluipen genoemd.

 

 
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema