Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

   
 
   Watervogels  
                 

In het park zien we ze vaak staan. Die grote vogels waar mening persoon bang voor was als kind. De weinig schuwe beesten die je koekje uit je hand stelen en als 2 jarig ventje ben je daar natuurlijk niet tegenop gewassen. Maar niet elke vogel is zo vrij en brutaal om dat te doen. De meeste vliegen of lopen weg naar een veilig heenkomen. In het geval van deze groep vogels is dat het water. Daarom noemen we ze watervogels. Watervogels zijn vogels die afhankelijk zijn van water en vaak in en om het water te zien zijn. We kennen dus allemaal wel die grote ganzen uit het park en die nog grotere zwanen. Canadese gans

Eenden

De groep van watervogels is echter veel groter dan alleen die twee soorten. Denk alleen maar eens aan de grote groep eendensoorten die we kennen zoals de meest bekende
wilde eend, of de kuifeend maar ook de eidereend, de zomer en wintertaling, tafeleend, noem maar op. Zelfs de nijlgans wordt tot de eenden gerekend hoewel de naam dat niet doet vermoeden.
De meeste eenden zijn trekvogels. Veel soorten doen ons land aan in de winter. Meestal verzamelen ze zich in groepen in plassen om de winter door te komen. Vaak zijn dit gemengde groepen. Alleen al het aantal wilde eenden die in de winter ons land bezoekt kan oplopen tot wel een miljoen!
Het voedsel van eenden loopt nogal uiteen. Vaak zie je eenden de bodem van het ondiep water afgrazen naar waterplanten. Naast waterplanten lusten ze ook nog ander groenvoer zoals gras. Dierlijk voedsel staat ook op het menu. Af en toe verschalken ze een visje als ze de kans krijgenSlobeend maar ook insecten. Daarnaast kennen tegenwoordig de snackbareend zoals de meeste eenden op toeristische locaties zoals bijvoorbeeld Giethoorn. Brood, patat of ander voedselafval wordt met liefde naar binnen gewerkt.
Vroeger werd er ook in Nederland veel gejaagd op eenden. Daarnaast werden eenden gehouden in eendenkooien. Eenden werden wel gekruist om zo nieuwe vormen te krijgen. Geheel witte eenden zijn nog een overblijfsel. Deze halftamme eenden zijn later vrijgelaten of ontsnapt en zien we vaak in en rond toeristische watersportgebieden. 

Ganzen
Net als eenden zijn ganzen ook watervogels, hoewel ze vaker op het land te zien zijn dan eenden. Ganzen zijn over het algemeen een stuk groter dan eenden. Net als eenden hebben ze  allemaal een vrij lange hals en zware poten met zwemvliezen tussen de tenen. De bekendste ganzen zijn de
grauwe gans, canadese gans, kolgans, brandgans en de rietgans. Ganzen zijn echte trekvogels, in het najaar komen de eerste gBrandgansanzen naar Nederland en wanneer de winter aanbreekt komen de ganzen in grote V vormen ons land binnen. Vooral in het noorden van Nederland kunnen de aantallen wel oplopen tot tienduizenden vogels bij elkaar die zich verspreiden over de weilanden. Het Lauwersmeergebied is een voorbeeld van zo'n plaats waar duizenden ganzen zich verzamelen. Hoewel zo'n grote groep ganzen een prachtig gezicht is, is niet iedereen blij met deze grote trekvogels. Boeren proberen er soms van alles aan te doen om de ganzen uit hun weilanden te weren. Vooral de ganzen die in de zomer blijven kunnen veel schade brengen aan de gewassen, vraat en pootafdrukken kosten de boer een deel van de opbrengsten.
Net als bij eenden bestaat het voedsel hoofdzakelijk uit plantaardig materiaal zoals waterplanten en vooral gras.

Zwanen
De groep met de grootste watervogels zijn de zwanen. Zwanen zijn ook echte trekvogels. Zwanen zijn vaak in groepen te vinden maar ook regelmatig in tweetallen. In de winter verzamelen ze zich in weilanden om daar te grazen. Soms zijn het gemengde groepen van
knobbelzwanen, kleine zwanen en wilde zwanen. Van afstand lijken deze 3 soorten erg op elkaar. De knobbelzwaan is altijd te herkennen aan de oranje snavel en de wat gebogen hals. de wilde zwaan heeft meestal een rechte hals en
Knobbelzwaan lijkt wat minder elegant. De snavel is geel met zwart. De kleine zwaan is het kleinst en lijkt er op de wilde zwaan. Naast elkaar is het verschil duidelijk te zien. Apart is het een ander verhaal. Naast deze drie soorten kennen we nog een soort. De zwarte zwaan. Deze komt normaal gesproken niet in Nederland voor, maar soms wil er nog wel eens eentje tussen die grote witte vogels zitten en dat valt meteen op!

Andere watervogels
Naast de eenden, ganzen, en zwanen kennen we nog andere watervogels. Deze zijn de zaagbekken, zoals
nonnetje, middelste zaagbek en grote zaagbek. De koeten zoals de meerkoet. De duikeenden, futen zoals de roodhalsfuut geoorde fuut en de gewone fuut.

 

 

Meer informatie over ganzen kunt u hier vinden:

 


2metdenatuur.nl
is bevriend met


 
 
     
         
 

 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema